Books

ЕВОЛЮЦИОННО ХРАНЕНЕ

More info
ЕВОЛЮЦИОННО ХРАНЕНЕ More info

Преди повече от 20 години Даниел Гаглиардо, отговаряйки на вътрешни импулси, основава в Аржентина, Буенос Айрес, група Уксим, като малко след това се установява в местността Кебрада де ла Луна (Лунната долина), Кордоба. Там, и по-точно в Долината на Eркс, се материализира Небесната Планина Уксим – Център за Служба на Планетата, чиято дейност не преследва финансово облагодетелстване.
Инструкционната Енергия е живата храна, която се подарява на постоянно живеещите и гостите, където груповата еволюционна дейност е съществуващата платформа за практикуване на получената инструкция.
Tематиката на книгата „Еволюционното хранене” е фокусирана върху храненето като начин за сътрудничество с човечеството, което се пробужда, и съзнателно поддържане на еволюционно хранене за коопериране между царства, а не за употреба и кръвопролитие.
Чрез тези страници читателят би могъл да експериментира Любовта на Сътворението към по-ниско стоящите царства – минерално, растително, животинско, и взаимодействието, което му се полага, за съвместното осъществяване на една групова еволюционна дейност в обединение с космическия живот.


Ако мисъл, чувство и действие, произлизащи от нашето осъзнаване на вътрешната реалност и търсенето на обединение с космическия живот, трябва да потвърдят устрема ни към висшето, то трябва да намери отражение в нашия начин на хранене.
Даниел Гаглиардо
Info: uksimbulgaria@uksim.org.ar

ВЕГЕТАРИАНСТВО
Хармонизиране чрез прием на храна
Преди повече от двайсет години изоставих храненето чрез трупове. Този процес наложи пречистващи
и трансформиращи процеси в моето съзнание.
Като дете, моите родители трябваше да използват
различни психологически хитрости, за да ме поощряват към канибалското хранене. Имайки предвид
дълбокото ми преклонение пред природата и животните, особено моята обич към конете, някои разговори, свързани с гаучосите и тяхното месо на жар, бяха
едни от най-използваните ефективни стратегии за
промяна на тенденции.
Като юноша, вече с насоченост към търсене и разбиране на вътрешния живот, остатъци от тези хитрости все още означаваха нещо за мен. Едно от главните
изпитания, между многото други, които душата ни
дава на разположение, е да се освободим от обратни на
еволюционния процес състояния – резултат от нашето
възпитание. Така трябваше да минат почти две десетилетия в търсения и укрепване на личността в нейното
ориентиране към светлината, за да успея трайно да установя вегетарианството като мой режим на хранене.
6
Бихме били изненадани да разберем колко много хора никога не биха избрали месоядния режим на
хранене, ако техните спонтанни тенденции по време
на детството и част от юношеството не са били саботирани с пренебрежение и невежество.
Независимо от твърдението, че вегетарианският
режим е следствие от избор, не по-малко вярно е, че
той е възможен само от определен еволюционен стадий нататък. Човек може да избере вегетарианството
по различни причини – от най-егоистичните до тези,
които изразяват неговото намерение да служи на
Уникалния Живот, присъстващ навсякъде.
Когато се избира естествената вегетарианска диета само с цел да бъдем снажни, здрави и по възможност дълголетни, се озоваваме пред егоистично вегетарианство. Една изолирана форма да се търси храна,
без паралелно да се дава еволюционна възможност,
еволюционен изход на други частици, участващи в
по-низши братски царства и светове.
По време на юношеството установих дълбоко
приятелство с един индивид, който повлия положително на моя духовен живот. Свързваха ни специфични кармични връзки. През определен цикъл ни
беше послужило да упражним взаимното асистиране
в конкретна еволюцонна рамка. В онези години той
реши да започне практикуване на йога и вегетарианство. В тази връзка, много пъти ми бе предложено от
негова страна да се присъединя към практикуването
на този хранителен режим. Аргументите му бяха ясни
и убедителни от известна гледна точка, но въпреки
всичко не успяваха да ме стимулират достатъчно и да
дадат съответните резултати.
7
В рамките на онова, което моят капацитет в онези години ми разрешаваше, понякога разсъждавах
върху това, което моят приятел експериментираше,
както и върху впечатлението, което моето съзнание
регистрираше пред фактите.
В определен момент успях по интуитивен път да
разбера каква бе дълбоката връзка със ситуацията,
върху която се бяха съсредоточили моите разсъждения.
Показваше ми се, че моят приятел не беше вегетарианец. Само преминаваше и експериментираше
един период на хранене без трупове. В неговото въздържане от консумацията на месо не съществуваше
алтруизъм. То беше като допълнение към практиката на йога. По спонтанен начин бях отвеждан до моменти, в които наблюдавах неговото поведение пред
храната.
Продължаваше да бъде хищник, който поглъща
жертвата си, въпреки че в онези моменти храната
беше от растителен произход.
При една възможност, когато посоката на нашия
разговор ни доведе до този въпрос, споделих с него
усещането, което имах за неговото вегетарианство.
Спомням си, че тогава за пръв път ме попита дали не
приемам това за поза на личността му и дали не го
смятам за измамник. Разбира се, че не!
Съществуват етапи, през които е възможно да се
нуждаем от експерименти с това, с което все още не
сме в състояние да поддържаме устойчива връзка.
Причините могат да бъдат различни, но почти винаги
са свързани с трудностите да се опознаем по-дълбоко,
започвайки с намаляване на дистанцията между това,
което вярваме, че сме и това, което сме наистина.
8
Предадох, без каквато и да е враждебност, всичко,
което моето същество дълбоко чувстваше в това отношение. Знаех, че отговорът е един вид изпитание за
него, но и една от последвалите енергии, под формата
на ситуации, които щяха да очертаят нашето прогресивно отдалечаване във външното поле на живота.
При все това, не веднъж бях коментирал с този
обичан брат моята позиция спрямо вегетарианството – когато дойдеше моментът да приема тази форма
на живот, щях да го направя с убедителност и вярност. Далеч от начините, по които толкова хора приемат този експеримент. Знаех, че в момента, в който
избирам вегетариански режим, моята обвързаност с
хармонизирането на съществуването чрез този избор, би била непоколебима и безвъзвратна.
С протичането на циклите дойде моментът, в който моят еволюционен процес включи, между други
подобни въпроси, едно спонтанно вегетарианство. Да
успея отново да се свържа с това, което в моето детство течеше с голяма сила, бе съзидателно и ми предостави здрави основи с трансформираща сила.
Малко след това онзи мой брат се върна към канибалското хранене. Все още пазя в паметта си неговите
доводи за това. Въпрос, който за целите на тази книга
не е необходимо да бъде изваден от личния контекст,
където заема заслужено място.>

Back

Other Books

More info